งานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โปร @หาดใหญ่
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่