สระน้ำและสปอร์ตคลับ วันที่ 9 พ.ค. 57 เปิดให้บริการแล้ว