โครงการฉัตรแก้ว พ.ศ.2550-ถึงปัจจุบัน(เสรีปาร์ควิว บ้านหาดใหญ่)
ตั้งอยู่ เลขที่ 2498/9 ถนนสายสนามบิน-หาดใหญ่ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บนเนื้อที่ 124 ไร่ 2 งาน 70.5 ตารางวา แบบบ้านที่มี คือ บ้านเดี่ยวชั้นเดียว, บ้านเดี่ยว 2 ชั้น, บ้านแฝดชั้นเดียว, บ้านแฝด 2 ชั้น และที่ดินเปล่า ซึ่งได้มีการดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน
  • เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับโครงการเสรีปาร์ควิว
  • เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับโครงการเสรีปาร์ควิว
  • เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับโครงการเสรีปาร์ควิว
  • เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับโครงการเสรีปาร์ควิว
  • เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับโครงการเสรีปาร์ควิว
  • เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับโครงการเสรีปาร์ควิว