งานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โปร 2019 @หาดใหญ่
วันที่ 2-4 กันยายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่