บ้านคอนโดและวัสดุตกแต่งครั้งที่ 11
บ้านคอนโดและวัสดุตกแต่งครั้งที่ 11 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 10-13 ก.พ. 2565